Met trots onze kandidatenlijst 2022 klik op de knop of naar beneden scrollen per kandidaat met achtergrondinformatie

Ik ben Petra van Kuilenburg 59 jaar en woon in Waardenburg. Naast de politiek heb ik ook een drukke baan bij Joerns Healthcare. Mijn andere hobby is taarten maken. Helaas door omstandigheden heb ik dit het laatste anderhalf jaar niet veel kunnen doen, maar daar gaat gelukkig verandering in komen. Ook heb ik een maatje, mijn trouwe viervoeter Luna (Duitse Herder). De laatste paar maanden ben ik erg aan het genieten en vind ik het leuk om met mijn dochter op vakantie te gaan. Zij is mijn steun en toeverlaat.

Ik krijg soms wel eens de vraag, ben je het niet zat in de politiek? Politiek geeft mij veel energie, ik ga er gewoon voor! Het is een passie voor mij om voor je inwoners op te mogen komen. Veel mensen vragen zich af hoe het kan dat ik zoveel weet vanuit het verleden. Als je al 16 jaar raadslid bent, dan zie en hoor je veel. Dat sla ik op en daar heb ik veel aan.

De afgelopen 3 jaar hebben veel mensen uit West Betuwe mij benaderd met hun problemen of waar zij tegenaan liepen bij de gemeente. De mailbox liep aardig vol en ook mijn telefoon staat niet stil. Soms gaat het om kleine dingen, maar soms ook om gevaarlijke situaties etc. Veel mensen voelen zich niet gehoord door de gemeente. Het schort daar nogal aan goede communicatie. Dat wil ik graag gaan verbeteren, net als veel andere zaken die spelen in de gemeente. Ik sta samen met LLB op de bres voor onze inwoners en ondernemers en niet alleen tijdens de verkiezingen.


Samen maken wij het verschil!

Mijn naam is Cor Nijhoff,

Geboren in 1967 en kom uit Waardenburg.

Ik ben Raadslid van Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe.

Zelfstandige ondernemer en werk in de branche revalidatie en hulpmiddelen.

Ik ben mede oprichter van Gemeentebelangen Neerijnen sinds 06-12-2005 en per 01-01-2019 Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe.

Wij zijn een lokale partij die voor haar inwoners opkomt en hen niet van het kastje naar de muur stuurt.

Met uw stem staan wij veel sterker om West Betuwe leefbaar en veilig te houden. Met behoud van rust, ruimte en natuur. Maar ook met uitstekende en veelal kleinschalige (zorg)voorzieningen, met basisscholen, dorpshuizen en betaalbare woningen.

Met veilige wegen, betere fietspaden en goede straatverlichting.

Met een bruisend verenigingsleven en een uitstekend vestigingsklimaat voor ondernemers. Samen maken wij het verschil.

Mijn naam is Mario Kock, 33 jaar, geboren en getogen in Haaften en inmiddels een paar jaar woonachtig in Tuil.
Al tientallen jaren actief in het verenigingsleven eerst een eigen Stichting JeWelz (Jeugd & Welzijn) en vanaf augustus 2011 actief bij 1 van de leukste & gezelligste verenigingen van West Betuwe namelijk Oranjevereniging Haaften, momenteel als voorzitter en verantwoordelijk voor de PR.

Ook ben ik bestuurslid van het in 2021 opgerichte Dorpsplatform Mooi Haaften en daarnaast ben ik raadslid en secretaris van Leefbaar Lokaal Belang.

In het dagelijkse leven ben ik werkzaam als accountmanager bij Heineken Nederland. In mijn vrije tijd ben ik een echte Bourgondiër, doe ik aan fietsen, hardlopen en reis ik graag!

De afgelopen 3 jaren waren voor mij intensief, leerzaam en uitdagend in mijn eerste termijn als raadslid in een nieuwe gemeente. Ik heb veel mogen leren, veel gezien en met veel inwoners en ondernemers het gesprek mogen aangaan. Mooi ook te zien dat je gezamenlijk ook echt zaken kunt verbeteren voor de directe leefomgeving!

Komende periode moet er echt werk gemaakt worden van versnelde woningbouw voor starters en doorstroom woningen voor senioren zodat de jeugd het dorp niet uit hoeft! Maar het moet vooral ook betaalbaar blijven waarbij we ook goede afspraken gaan maken met woningbouw en projectontwikkelaars m.b.t. zelfbewoningsplicht.

Meer aandacht voor jeugd & welzijn, een beter en soepeler evenementenbeleid waar ook de horeca & het verenigingsleven goed mee uit de voeten kunnen. Minder papierwerk bij vergunningen en een simpel en makkelijk toegankelijke website. En de vrijwilligersprijs moet weer terugkomen.

Daarnaast onze mooie fruitgemeente aantrekkelijker en toegankelijker maken, uitbreiding van kleinschalige verblijfsmogelijkheden en het stimuleren van horeca langs de dijken en fietsroutes.

En dan tot slot de communicatie naar onze inwoners toe, MOET en kan veel beter!

Waarom Leefbaar Lokaal Belang?

Je moet er niet enkel zijn in tijden net voor de verkiezingen om zieltjes te winnen.

Nee je moet er altijd zijn voor de inwoners! Korte lijntjes, transparant, weten wat er speelt en leeft in de kernen. tussen de inwoners instaan, je gezicht laten zien bij evenementen en voor de inwoners opkomen!

Leefbaar Lokaal Belang is de lokale partij die zichtbaar is, en echt lokaal betrokken, daarom LLB!

Mijn naam is Jos Veeken.

Ik ben van oorsprong een verenigingsmens, al op mijn 16e zat ik in twee besturen, een zaalvoetbal club en een schuttersgilde.

Vanwege mijn werk, meteoroloog bij het KNMI, moesten wij meerdere malen verhuizen en telkens weer zocht ik het plaatselijke verenigingsleven op. Zo ook toen mijn echtgenote en ik 22 jaar geleden in Opijnen neerstreken.

Al snel kwam ik in het bestuur van de stichting gemeenschapshuis Opijnen. Na de brand in 2005 en de wederopbouw kwam ik regelmatig in aanraking met het college en de ambtenaren van de toenmalige gemeente Neerijnen. 

Ik ging ook regelmatig naar de raadsvergaderingen en naar mijn mening ging het hier te weinig over de mens en teveel over de regeltjes. Ook werd deze vergaderingen door gevestigde partijen teveel “op de man” gespeeld, geluisterd werd er nauwelijks. 

Toen ik datzelfde jaar werd gevraagd om lid te worden van GBN en bleek dat het merendeel van de leden een zelfde gedachtengang had als ik, was het besluit snel genomen. 2 periodes was ik actief als commissie lid gevolgd door 9 jaar raadslid, tot aan de fusie naar West Betuwe.

GBN werd LLB. LLB heeft exact dezelfde instelling, luisteren naar de inwoners, geen geheimen en eerlijk besturen. Bedenk dat we niet meer 3 afzonderlijke gemeenten zijn, maar 1, grote en mooie gemeente West Betuwe. 

Dat mis ik nog teveel bij de andere partijen. Daarom wil ik me ook de komende periode vol inzetten, voor u en met u.

Mijn naam is Stijn van der Meijden – Korevaar, 68 jaar, geboren in de West Betuwe.

Ik woon al 45 jaar in Hellouw met man, kinderen en kleinkinderen.

Vanaf 2005 ben ik betrokken bij de politiek, eerst voor Gemeentebelangen Neerijnen, vanaf 2019 voor LLB West Betuwe, waarvan de laatste jaren als burgercommissielid.

Samen kunnen we veel bereiken, zo hebben we met hulp van veel vrijwilligers voor elkaar gekregen dat meer dan 80% van de inwoners van Hellouw de enquête heeft getekend tegen de afsluiting van de Oudenhof.

Ook in het verenigingsleven staan veel inwoners klaar om te helpen.

Wij willen graag alle kernen leefbaar houden voor iedereen en vind het belangrijk dat ik aanspreekbaar ben voor iedereen.

Hopen dat wij op uw stem mogen rekenen


Ik ben Roland van der Heijden en woon samen met mijn echtgenote met veel plezier in Deil sinds 1999. Daarvoor woonden wij vanaf 1985 in Geldermalsen. Onze twee kinderen zijn uitgevlogen naar Leiden en Tiel. Tot medio 2015 werkte ik bij de Koninklijke Marechaussee en mijn werkplekken waren meestal op minimale enkele reisafstand van 70 km. Dit hield in dat ik vroeg in de ochtend uit Deil vertrok en in de avond weer thuis kwam, of niet. Het zelf afbouwen van mijn woning kostte veel tijd. Sinds 2004 draag de bestuursverantwoordelijkheid voor de logistiek van de Rode Kruis Bloesemtocht, hetgeen ook veel vrije tijd opslokte. Hier leerde ik veel inwoners kennen uit Geldermalsen, Deil en omliggende dorpen. Ik deed en doe dat nog steeds met veel motivatie, omdat ik mij het lot van vereenzaamde ouderen en minder valide medemensen enorm aantrek. Sinds 2019 heb ik een hond en loop ik elke dag door Deil en leer steeds meer inwoners kennen. Mijn echtgenote en ik hebben het erg naar onze zin in ons dorp.

Leefbaar Lokaal Belang trok mijn aandacht na de sluiting van de Rodenburg door de vorige burgemeester. Als enige partij sprak zij de burgemeester hierop aan en vroeg om uitleg van dit besluit. En dat terwijl zij zelf deel uitmaakte van de coalitie. De andere partijen hielden zich oorverdovend stil. Zelf had ik door mijn beroepsachtergrond ook enkele vragen hierover. Ik heb een grote lokale partij, waarop ik de vorige gemeenteraadsverkiezingen heb gestemd en die in de coalitie zit, gevraagd waarom zij geen vragen hebben gesteld, bij dit discutabel besluit van de burgemeester. De beantwoording liet relatief lang op zich wachten en ik werd met een kluitje het riet in gestuurd. Ik voelde mij niet serieus genomen en was hierdoor erg teleurgesteld in deze partij.

Leefbaar Lokaal Belang is een partij die oor en oog heeft voor de inwoners en die wil dat er integer wordt bestuurd . Zij schroomt daarom niet om burgemeesters en wethouders uitleg te vragen over hun handelen en nalaten en waarom afspraken die zijn gemaakt met de gemeenteraad niet zijn nagekomen. Dat is wat mij enorm aanspreekt en wat deze gemeente nodig heeft om slagvaardiger te gaan besturen. Naar mijn mening valt nog veel te verbeteren in hoe ons gemeentebestuur functioneert in de richting van bewoners, verenigingen en ondernemers. Ik wil niet langs de zijlijn kritiek uiten, daarom heb ik mij aangesloten bij Leefbaar Lokaal Belang. Ik hoop dat onze partij een voldoende groot aantal zetels behaalt om in de volgende coalitie zitting te kunnen nemen en vele punten van ons partijprogramma kan realiseren. Onze partij houdt niet van mooie praatjes maar doet haar uiterste best om belangrijke resultaten te bereiken. Onze fractieleider Petra van Kuilenburg zet zich enorm in, heeft een grote dossierkennis en pakt in voorkomend geval de koe bij de horens. Het is dan ook niet vreemd dat zij is uitgeroepen tot beste politica van West Betuwe 2021, beste lokale politica van Gelderland 2021 en als derde is geëindigd bij het toekennen van de Pieter Omzigt Cup. Daarnaast is zij in positieve zin bekend bij alle dorpsraden van de gemeente West Betuwe en zij een goed beeld heeft wat er in de dorpskernen speelt.

Deil is een dorp dat mij aanspreekt om haar open karakter. Er worden jaarlijks diverse activiteiten georganiseerd en het is de inwoners vrij om hier wel of niet aan deel te nemen. Als je niet deelneemt is dat jammer, maar je wordt er niet op aangekeken. Met name de speelweek, de stratencompetitie, de Ronde van Deil en Koningsdag zijn mooie ontmoetingsmomenten voor de huidige inwoners en nieuwkomers. Met de jaarlijkse kwart triatlon staat Deil ook landelijk op de kaart. De activiteiten in het Duyfhuis zijn uitnodigend voor iedereen. Het Dorps Ontmoetings Punt is ook een mooi initiatief voor de ouderen, helaas heeft Corona de afgelopen jaren hier roet in het eten gegooid.

Het behoud van de levensvatbaarheid van Deil is een belangrijk punt van aandacht. De aanwezigheid van met name school, buitenschoolse opvang, medische zorg, supermarkt, dorpshuis en het houden van evenementen kan alleen gewaarborgd blijven als het dorp voldoende jonge gezinnen met kinderen blijft behouden. We moeten voorkomen dat het een slaapdorp wordt. Veel jongeren zouden graag in Deil willen blijven wonen of weer willen terugkeren. Er zijn echter geen woningen voor hen en als er woningen beschikbaar komen, zijn die niet door hen te betalen. Met name deze groep is belangrijk voor de levensvatbaarheid; zij is sociaal gebonden, kent veel inwoners en kent het belang van het verenigingsleven en draagt hierdoor bij aan de sociale cohesie. Het bouwen van een aanzienlijk aantal nieuwe (huur)woningen voor jongeren en jonge gezinnen heeft daarom een grote prioriteit. Maar ook voor ouderen dienen meer seniorenwoningen te komen, zodat ook zij zo lang mogelijk in Deil kunnen blijven wonen. Daarnaast heb ik uit gesprekken met enkele leden van de dorpsraad van Deil kennis genomen van diverse andere voorstellen om het leven in Deil nog plezieriger en veiliger te maken. Ik heb deze besproken met de fractie van Leefbaar Lokaal belang en de meest belangrijke voorstellen zijn opgenomen in ons partijprogramma. Ik hoop dat vele inwoners van West Betuwe in het algemeen en van Deil in het bijzonder hun stem uitbrengen op Lokaal Leefbaar Belang, zodat wij kunnen laten zien dat wij zijn van de daadjes en niet van de mooie praatjes.

Ik ben Janice en ben 40 jaar oud.
Kom oorspronkelijk uit Enspijk en ben nu woonachtig in Beesd met mijn gezin.
Vanaf 2013 eigenaar van Club Rodenburg

daarnaast doe ik vrijwilligerswerk bij Oranje comité Enspijk en speeltuin de Vergd in Enspijk waar we vele activiteiten mee organiseren om de leefbaarheid en saamhorigheid verder in stand te houden in het Dorp Enspijk.
Door eerdere ervaringen heb ik besloten om mij aan te sluiten bij LLB West Betuwe. Dit omdat dit een partij is met niet alleen woorden, maar ook zeker daden! Voor zowel de burgers van gemeente West Betuwe als de ondernemers.
Ik heb er ontzettend veel zin in!
Een ding is een feit het woord “opgeven” komt niet voor in mijn woordenboek!

Krijgt LLB ook uw stem in maart? 

De naam is Chris van Velzen, geboren en getogen in Haaften en ook inwoner van Haaften, 70 jaar.
Al vanaf m’n 16e actief in het verenigingsleven. Gestart met Soos Butterfly 🎶en nu al weer 43 jaar Oranjevereniging Haaften.🎉Daarnaast actief in het bestuur van de Burcht van Haeften en zit sinds vorig jaar in Dorpsplatform Mooi Haaften.
Verder nog wat hele leuke hobby’s die hier niet belangrijk zijn want dit gaat om het uitbrengen van je stem op de juiste partij.
Waarom op de lijst van Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe?  Waarom niet, zou je je ook kunnen afvragen?
Lokale politiek vraagt om lokale partijen.
Dicht bij de burger en voor iedereen. Veiligheid, verkeer noem maar op een beetje standaard items die je eigenlijk niet hoeft te noemen en dat een hele normale zaak is dat daar goed voor gezorgd wordt.
Want iedereen wil op zijn manier tevreden gesteld worden. (lukt overigens nooit!!)
Een partij die breed, dus aan iedereen, denkt.
Een partij die een luisterend oor heeft.
Een partij die er voor IEDEREEN is.
Een partij zonder achterkamertjes en vriendjespolitiek.
Een partij die eerlijke politiek bedrijft.
Een partij die naar iedereen zijn belang(en) kijkt. Dus vandaar de keuze op Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe👍🏻
Een correcte en goede partij moet er voor iedereen zijn omdat ik vind dat je op gemeenteniveau er niet alleen voor je eigen winkeltje/achterban moet zijn. Er wonen nog meer mensen met andere wensen, gewoonten en behoeften.
Respecteer die andere keuzes zodat iedereen ook een keuze kan en mag maken zonder dat de ander zegt, maar dat mag en kan niet want………..  Dat heet vrijheid!!!!!
Het mag volgens mij niet zo zijn dat de ene groep beperkingen oplegt aan de ander. Ja… weer vrijheid!
Voeling en input vanuit de dorpen en hun bewoners - heeeeel belangrijk.
Natuurlijk kunnen niet alle wensen worden ingevuld en alle problemen worden opgelost. Maar als u gaat kiezen zou ik zeggen; Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe.
Want iedereen zoekt;
Eerlijkheid – Duidelijkheid – Openheid – Helderheid en vul verder maar in dan komt u uit bij; Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe.

Mijn naam is Corrie van Steenis-van Oort. Ik ben 51 jaar, getrouwd met Arjan en samen hebben wij 4 kinderen (3 dochters en 1 zoon). 
Samen wonen wij in het mooie Est, 1 van de kleinere dorpen van de gemeente West Betuwe.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als directie ondersteuner op 2 basisscholen in Meteren, ODS Meester Aafjes en KC de Plantage.
Hoewel ik geen geboren Estenaar ben, voel ik me wel zo en ben op verschillende gebieden betrokken bij het dorp. Onder andere als mede organisator van de bekende Estse Sint intocht met de beroemde film.
Mijn aandeel in deze partij: het luisterend oor zijn in ons dorp Est. Dingen die spelen in ons dorp, bespreken met de overige leden en ervoor zorgen dat er ook daadwerkelijk actie wordt ondernomen. Met name de woningbouw heeft mijn aandacht, omdat ik het belangrijk vind dat ook onze jongeren in ons dorp kunnen blijven wonen.
Mensen die mij kennen, weten dat ik niet zomaar opgeef en doorga totdat het geregeld is.
Ik zal, waar ik kan, mijn steentje bijdragen om de leefbaarheid in Est te waarborgen, zowel voor jong als voor oud.

Mijn naam is Marjan van Beest, 57 jaar. Ik ben geboren in Vuren en al 37 getrouwd. Wij hebben 3 kinderen en ben ik oma van vijf kleinkinderen. Ik ben woonachtig in Spijk. Spijk is het eerste groene dorp  na de randstad. 

Gemeente West Betuwe is een plattelandsgemeente wat ik graag wil behouden.

Met onze oudste dochter en schoonzoon hebben wij een melkveebedrijf, met daarbij een kaasmakerij Ook hebben we een boerderijwinkel aan huis. Verder ben ik parttime facilitairmedewerkster bij een overheidsinstelling.

Naast dit alles heb ik meegewerkt aan het oprichten van de kernagenda in Spijk en hierin ben ik nog steeds actief. Ook zit ik in een werkgroep met als doel rivier de Linge benaderbaar en bereikbaar maken voor de inwoners van Spijk. 

Ik ben beheerder van de WhatsApp groepen ‘Spijk Alert’ en ‘Dieren/Algemene info’. Tevens ben ik vrijwilliger bij de Boer Burger Beweging.

Door contact met Leefbaar Lokaal Belang ben ik gevraagd om mij verkiesbaar te stellen voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 in West Betuwe. 

Omdat ik het belangrijk vind dat ons mooie dorp in deze grote gemeente niet vergeten wordt, sta ik verkiesbaar op de lijst van LLB. 

Ik vind het belangrijk dat er genoeg starterswoningen worden gebouwd om de leefbaarheid te behouden en de vergrijzing tegen te gaan. Door jonge aanwas blijft de dorpskern levendig. Daarbij is het een must dat een peuterspeelzaal en het basisonderwijs behouden blijven. 

Het in stand houden van speelvoorzieningen   is daarbij van groot belang. Eigenlijk vind ik dit niet alleen belangrijk voor onze eigen dorpskern, want dit zou binnen iedere kern binnen de gemeente het geval moeten zijn. Samen moeten we hiervoor gaan. 

Verder vind ik het heel belangrijk dat de agrarische sector niet belemmerd wordt, en daarom ben ik trots dat we als partij Boer Burger Bondgenoot zijn.

En hoop dat wij op uw stem mogen rekenen in maart! 

Ik ben Jordi van IJzendoorn, 48 jaar en moeder van een mooie dochter van 21 jaar.

In 2008 ben ik in Meteren komen wonen en heb daar tot op dit moment nog geen seconde spijt van gehad.

In mijn dagelijks leven werk ik fulltime op de Binnendienst bij Slagerijen Kaldenberg in Vuren.

In het weekend ben ik te vinden bij Westrienen Est, daar geef ik Masterclasses BBQen!

Ook ben ik lid van een groepsapp waar we met een aantal kookgekken recepten delen die dan tweewekelijks in de digitale “Koetjong” verschijnt.

Mijn ouders wonen in Herwijnen, dus je kunt wel zeggen dat mijn leven zich afspeelt in onze gemeente.

Deze veelzijdige gemeente waar ik in het voorjaar kan genieten van mooie fietsroutes langs de boomgaarden met de schitterende bloesem.

In de zomer van de Linge en de Waal, waar het heerlijk vertoeven is aan de rand van het water.

In de herfst is het mooi om te zien hoe de bomen van het Neerrijnse Bos van kleur veranderen.

En zelfs in de winter is een wandeltocht door de kernen de moeite waard.

3.5 jaar geleden ben ik benaderd door een vriend om een keer goed naar het programma van LLB te kijken.

Daarna kwam de vraag of ik eventueel een luisterend oor voor Meteren wilde worden.

Ik heb in die tijd bijna alle debatten bijgewoond en na gesprekken met Petra van Kuilenburg en Mario Kock was ik onder de indruk hoe ze het belang van de inwoners vooropzetten.

Vanaf dat moment ben ik een LLBer,

Een Stem op Lijst 6 is een Stem op LLB Leefbaar Lokaal Belang, de Stem voor de inwoners van Westbetuwe.

Niet verbloemen maar benoemen.

Ik ben Arjan van der Drift en ben woonachtig in Heukelum alwaar ik van 2010 tot 2014 het dorpshuis heb gepacht en thans de eigenaar ben van Eetcafe de Zwaan Heukelum 

Door het goede contact met het bestuur heb ik besloten mezelf beschikbaar te maken voor Leefbaar Lokaal Belang.

Mede omdat het belangrijk is dat de "nieuwe" kernen uit voormalig Lingewaal ook volwaardig gehoord gaan worden! 

Dus als er iets is kan men mij altijd aanspreken zodat het gemeld kan worden.

U hoeft niet op mij te stemmen maar stem in ieder geval: Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe !!! 

Lijst 6

Emile Bode (67)

Ik woon met mijn vrouw al 26 jaar aan de dijk in Ophemert. Ik ben burgerlid, medeopsteller van het verkiezingsprogramma en daarvoor campagneleider voor 50PLUS.

In 2024 ben ik – als het mee zit - een halve eeuw journalist waarvan 38 jaar voor De Telegraaf. 

Voor deze krant was ik 14 jaar parlementair verslaggever. Nu werk ik als pensionado vooral voor Max Magazine, de wekelijkse gids van omroep Max. Dat bevalt uitstekend.

Ik hoop nog lang op het relatief rustige en schilderachtige West Betuwse platteland te mogen wonen. Maar wel met meer woningen voor jong en oud. Slim en betaalbaar bouwen, ook op (voormalige) bedrijfsterreinen moet mogelijk zijn. 

Wees daarom eens wat creatiever college van B&W!

Kunnen wij op u rekenen in maart?

Mijn naam is Monique Homoet - IJzerman.

Geboren in 1971 en opgegroeid in Opijnen.

Ik woon sinds 2003 in Tricht.

Ik ben getrouwd met Dennis en we hebben 2 kinderen. Wessel 16 jaar en Esmay 13 jaar.

Ik werk al ruim 20 jaar in de horeca. 

Ik werk nu in Taveerne het Pandje in Geldermalsen.

Ik kies voor LLB omdat ik het belangrijk vind dat er een partij is die luistert en opkomt voor de belangen van de inwoners in West Betuwe.

Krijgt LLB jullie stem in maart? 

Ik ben Rico van Gent, 29 jaar, geboren en getogen in Haaften.
Inmiddels 7 jaar woonachtig in het mooie Herwijnen samen met mijn partner Tamara van Weelden en dochter Noor.
In mijn jeugdjaren ben ik actief geweest in Haaften. Mensen kunnen mij kennen van toen destijds de C1000 of van de voetbalvereniging Haaften ⚽️ waar ik jaren lid ben geweest en enige tijd training heb gegeven aan de jeugd.
Ook heb ik mijn steentje bij mogen dragen aan Stichting JeWelz, Jeugd en Welzijn, waarin we met diverse vrijwilligers activiteiten organiseerden voor jong en oud.
Ruim 9 jaar heb ik gewerkt bij Assurantiekantoor Satter te Haaften. Inmiddels werk ik als Letselschadebehandelaar bij Nationale Nederlanden.
Vanaf mijn 22e jaar ben ik woonachtig in Herwijnen. Ik ben lid van Voetbalvereniging Herovina, waar ik zelf een aantal jaren actief ben geweest als speler en één seizoen de jeugd heb mogen trainen.⚽️
Ik vind het belangrijk dat de basisvoorzieningen in de dorpen behouden blijven zoals een school, winkel, speeltuin en dorpshuis.🛒Goed onderhouden openbare ruimten met genoeg faciliteiten voor de jeugd. En dat er voldoende woningen worden gebouwd voor starters en senioren.🏡
Leefbaar Lokaal Belang is een partij die zichtbaar is en betrokken bij de kernen en ook opkomt voor inwoners bij problemen in hun directe leefomgeving. Zij hebben de leefbaarheid in de kernen hoog in het vaandel staan. Dat is ook 1 van de redenen dat ik mijzelf heb aangesloten bij LLB.
Krijgt LLB ook jullie stem in maart?

Mijn naam is Zsuzsika Klomp en ben 29 jaar oud. 

Geboren in Geldermalsen maar woon nu 2,5 jaar met heel veel plezier in Deil.

In het dagelijks leven werk ik met heel veel plezier als consultant in de arbeidsbemiddeling.

De reden dat ik mij heb aangesloten bij Leefbaar Lokaal Belang is dat ze het onder andere belangrijk vinden dat scholen, dorpshuizen en winkels blijven bestaan ook in de kleinere kernen.

Ook vinden ze het belangrijk dat er voldoende huizen worden gebouwd zodat er meer mensen kunnen genieten van de fijne omgeving waarin wij wonen en jongeren in opgroeien. 

Daarnaast vinden ze het belangrijk dat alle zaken bespreekbaar blijven met de inwoners.

Ze staan altijd open voor een gesprek en/of ideeën.

 

Krijgen wij jullie stem in maart?


Ik ben Tanja van der Markt, geboren en woonachtig in het mooie Waalse dorpje Opijnen, met mijn vriend en onze twee blonde doerakken. 

Dit jaar mag ik 44 herfstseizoenen gaan ervaren. In het dagelijks leven ben ik verzorgende IG in een verpleeghuis in Tiel, waar ik met passie mijn werkzaamheden verricht. Ik draag de ouderen een warm hart toe.

In mijn vrije tijd ben ik actief als coördinator en vrijwilliger van de boodschappen service Opijnen, beheerder van de Buurtpreventie wattsapp groep en van de Buurthulp wattsapp groep. 

Ik loop graag een rondje om het zwerfafval op te ruimen en ben ik actief vrijwilliger van Stichting Welzijn West Betuwe. Ik hou van geborgenheid, veiligheid en eerlijkheid. Ik luister en denk graag mee om de wereld een beetje mooier te maken, ook al is het met een klein gebaar. 

Ik denk graag in mogelijkheden en niet in problemen. Dus, heb je een probleem? Dan kijk ik graag met je mee naar mogelijkheden, want samen ben je sterker.

Mogen wij uw stem in maart?

Mijn naam is Natalie Looijen - van Woerkum, 38 jaar en van oorsprong afkomstig uit Hellouw en nu ruim 12 jaar woonachtig in Spijk samen met mijn partner en onze 2 kinderen.
Met veel plezier nog steeds werkzaam in een tandartspraktijk, maar de praktijk inmiddels gewisseld met een administratieve functie.
Onze kinderen gaan hier met plezier naar school en hopen dat de bouw van de nieuwe school snel gestart gaat worden.
Er zijn wel belangrijke dingen die aangepast kunnen worden. Je merkt dat het vergrijst en steeds meer jeugd en leeftijdsgenoten vertrekken uit Spijk het verloop in woningen is er nauwelijks . Nog steeds tekort aan betaalbare woningen. Er zijn in een zeer lange tijd nauwelijks woningen bijgebouwd. Er zijn nog een aantal kavels tussen de bebouwing in die hiervoor goed gebruikt kunnen worden zodat er meer woningen gerealiseerd kunnen gaan worden.
Ook de verenigingen hebben het zwaar om te kunnen blijven bestaan.
Spijk is een mooie trekpleister .“ ons dorpje aan de Linge”. Waar veel mensen met mooi weer van willen genieten en willen uitwaaien.
Het zou Spijk goed doen als er meer nadruk op de historie zou komen , mede door het uitbreiden van een mooie route voor wandelaars en fietsers en eet-en drink gelegenheden.
Daarnaast laat de verkeersveiligheid ook hier en daar te wensen over en is zeker een belangrijk aandachtspunt. Zoals:parkeergelegenheid rond de voetbalvereniging, kerk, speeltuin en schoolroute voor de kinderen. Er zijn te weinig veilige oversteekplaatsen.
Al met al hoop ik op meer woning uitbreiding, verjonging in Spijk. een Spijk wat nog mooier op de kaart komt dan nu en waar ik met mijn gezin en familie nog lang van mag genieten!

Hallo allemaal, Mijn naam is Berry van Hemert 46 jaar oud.

Ik kom oorspronkelijk uit Haaften en woon al een aantal jaar in Meteren.

Ik ben ondernemer en eigenaar van RRC Bouw & Onderhoud Meteren.

Ik werk veel in de gemeente West Betuwe en net daar buiten.

Als vrijwilliger en Bestuurslid was ik vaak te vinden bij SV de Waal Opijnen.

Maar de meeste mensen kennen mij als DJ van mijn eigen Drive-in show The Nighttrain,

Soundparadise, diverse Clubs door het land, Feesttenten, en zelfs Mallorca waar ik een aantal jaren draaide in Cala ‘dor.

Dat deed ik tot mijn 40e jaar toen ik besloot het stokje over gegeven aan de jongere generatie.

Muziek blijft wel mijn Passie en sinds een aantal jaar heb ik 2 Radio programma’s bij ExtraFM de lokale omroep van West Maas & Waal.

Ik doe een Extra nieuws programma op dinsdag en de middagshow WeekendXL op zaterdag met collega’s Willem Klip en Joan Smits.

Ik ben LLB-er in hart en nieren, al ruim 16 jaar bijna was ik stemmer van het eerste uur toen we in gemeente Neerijnen zaten als Gemeente Belangen.

Trots dat ik hier na al die jaren nog deel van uit mag maken.

Een stukje Leefbaarheid wat ook in onze naam zit is erg belangrijk voor mij.

Meteren is bij mij altijd welkom om te vertellen wat er speelt in de buurt,  de deur staat altijd open ik luister en help graag.

Een Stem op Lijst 6 is een Stem op LLB Leefbaar Lokaal Belang, de Stem voor de inwoners van Westbetuwe.

Niet verbloemen maar benoemen.

Mijn naam is Arjan van Steenis, 55 jaar, woon in Est, getrouwd, 4 kinderen (3 dochters en 1 zoon). 
Ik heb al 13 jaar mijn eigen stratenmakers bedrijf.
Daarnaast zit ik al enkele jaren in het bestuur van de ijsvereniging van Est en ben coach van het voetbalteam van mijn 2 jongste dochters, die voetballen bij voetbalvereniging MVV ’58.
Mijn aandeel in deze partij: het luisterend oor zijn in ons dorp Est. Dingen die spelen in ons dorp, bespreken met de overige leden en ervoor zorgen dat er ook daadwerkelijk actie wordt ondernomen.
Mensen die mij kennen, weten dat ik recht door zee ben en geen blad voor de mond neem. Ik zal, waar ik kan, mijn steentje bijdragen om de leefbaarheid in Est te waarborgen, zowel voor jong als voor oud.
Stemt u ook LLB?
Want samen maken we het verschil.

Mijn naam is Henco Middelkoop en ik ben 27 jaar oud.  Getrouwd met Anne en ik woon in Varik. Sinds kort hebben wij gezinsuitbreiding gekregen en wel een viervoeter met de naam Mocca.
Samen met mijn vader Jilles heb ik een bedrijf met de handelsnaam J&H Schilderwerken. Ik sta bij Leefbaar Lokaal Belang op de lijst omdat deze partij echt opkomt voor alle inwoners en dat spreekt mij erg aan. Zo hoop ik dat meerdere jongeren bij onze partij aansluit. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Stem 14,15 en 16 maart lijst 6!

Ik ben Jörgen Rosengarten,

43 jaar en woonachtig in Geldermalsen met mijn vrouw en 2 kinderen.

Ik werk 22 jaar als taxichauffeur voor de regiotaxi Versis WMO vervoer. 

Door mijn werk als chauffeur voor deze doelgroep ben ik dagelijks in gesprek met de bewoners uit west Betuwe en hoor veel verhalen over wat er speelt in dit mooie gebied.

Ik vind het belangrijk dat wij met zijn allen gehoord worden als burger en niet dat er eenzijdige beslissingen genomen worden, terwijl het merendeel van de bewoners in een van de dorpen het er bv niet mee eens is. Iets waar Leefbaar Lokaal Belang wel echt voor staat is dat het belang van de burger wel echt gehoord wordt. 

Ik zie LLB echt als een partij waar je je verhaal kwijt kan als burger en dan ook wel kan zien dat er wat meegedaan wordt.

Denk aan de verkeersveiligheid op de provinciale weg tussen Haaften en Vuren. Op deze gevaarlijke kruisingen komen en liggen inmiddels meerdere rotondes. 

De leegstand in Geldermalsen is gezamenlijk aangepakt en een mooi voorbeeld is dat de haven in Geldermalsen mooi open is geworden en je kan lekker wandelen over een mooi pad als het straks helemaal af is. Het wandelpad lag er al voor een klein gedeelte, maar wordt hopelijk meer uitgebreid, zodat er een mooie wandelroute is van het station, langs de Linge tot voorbij het centrum. Die ook toegankelijk is voor mensen in een rolstoel.

Geldermalsen bruist als dorp, er is altijd veel te doen en straalt gezelligheid uit tijdens het winkelen.

Het toen zo veel besproken Polen hotel wat er niet is gekomen, is er ook geluisterd naar de inwoners van Geldermalsen. Dit is iets wat mogelijk is gebleken, omdat we blijkbaar wel als burger gehoord kunnen worden, als er maar een partij is die zich voor de burger uit kan spreken hoe het nog beter kan.

Als je er met zijn allen samen wat van kan maken, dan kan je er ook met zijn allen van genieten!

Eigenlijk zou ik speerpunten voor een verkiezing niet willen benoemen. Ik vind het gewoon belangrijker dat de burger Leefbaar lokaal belang weet te vinden en weet dat deze partij zich ook echt inzet voor u als burger! Ik vind het belangrijk dat u als burger ook kunt zien wat deze partij al bereikt heeft!

U kunt ons altijd bereiken, daar is geen handtekeningen actie voor nodig zal ik maar zeggen. Spreek ons aan op straat , via de telefoon of via de email! 

Ik zou zeggen stem op Leefbaar Lokaal belang Lijst 6!


Mijn naam is Kees de Jongh

Geboren en getogen in het mooie dorp Tuil.

Ik ben ondernemer in de tuinders branche. Ik kweek en exporteer bloemen met name chrysanten een mooi product waar ik al heel mijn leven in werkzaam ben.

Ik ben bestuurslid van LLB West Betuwe omdat ik al vanaf het begin zeer begaan ben met de standpunten waaronder ook de middenstand en leefbaarheid in onze gemeente.

Want elke inwoner telt en ik draag daar graag mijn steentje aan bij.

Mijn naam is Irene van der Meijden - van Oorschot, 32 jaar, geboren in Utrecht en opgegroeid in Geldermalsen.
Ik woon nu in Hellouw met mijn man, zoontje en hond. Mijn man en ik zijn actief lid bij voetbalvereniging ASH Hellouw

Ik werk als intern begeleider op OBS De Waerdenburght in Waardenburg en OBS De Rietschoof in Opijnen. Daarnaast geef ik ook nog les in groep 1-2.

Ik pleit ervoor dat de jongere generatie binnen onze gemeente kan en wil blijven, bijvoorbeeld door starterswoningen te realiseren.

Bovendien vind ik het belangrijk dat er aandacht wordt gegeven aan het behoud van basisscholen.
LLB staat bekend om zijn standvastigheid en loopt niet weg voor lastige dilemma's. Daarom is LLB mijn partij.

Ik ben John Bronk  en 53 jaar oud.


 Ik kom oorspronkelijk uit Enspijk en ben nu al een paar jaar woonachtig in Meteren. Sinds 2013 mede eigenaar van Club Rodenburg in Beesd.Ik zit bijna mijn gehele leven al in de horeca, met veel plezier. 

Ik heb besloten om bij LLB West Betuwe te gaan, omdat dit een partij is die zegt waar hij voor staat. 

Ik ben Angelique Bos, nog net niet geboren, maar wel getogen in het mooiste dorp van de Betuwe - Ophemert.
Ik woon daar met mijn puberdochter, hond, katten & een aantal Franse Hangoren.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij een medische groothandel als commercieel administratief medewerkster. Vooral het contact met onze klanten spreekt mij enorm aan.
En in mijn vrije tijd ben ik ook druk 😁.
Al jaren ben ik kerkelijk actief, houd met een groep fijne vrijwilligers Ophemert schoon, ben beheerder van de buurtpreventie in Ophemert en waar hulp nodig is, help ik graag een handje.
Ik hoop dat er in maart een goede opkomst zal zijn met de verkiezingen en hierbij hoop ik dat u ons opnieuw weet te vinden.
Mogen wij uw stem in maart voor:
- een leefbaar en veilig wonen?
- betaalbare woningen voor jong en oud?
- ruimte voor jeugd?
- een gemeente West Betuwe voor en met z’n allen! ✏️

Ik ben Henk Verseijl en ben 42 jaar werkzaam geweest als gemeenteambtenaar.

In 2003 heb ik gebruik gemaakt van de FPU-regeling en ben ik vanuit de randstad teruggekeerd naar de Betuwe.

Inmiddels woon ik  alweer anderhalf jaar in Haaften. Ik heb diverse taken op zowel kerkelijk als maatschappelijk gebied vervuld. (kerkenraad Opijnen, gemeenteraad Neerijnen, Zonnebloem Neerijnen,dagopvang Ophemert)

LLB is mijn partij omdat zij, als geen enkele andere partij, de belangen behartigt van alle inwoners (oud en jong)  van West Betuwe.

Mijn naam is Anne van Hemert  76 jaar uit Haaften

 

Ik ben Haaftenaar in hart en ziel, ik geniet al ruime tijd van mijn pensioen nadat ik ruim 46 jaar werkzaam was in de import en export van aardappels.

Ik heb als hobby’s vissen, en natuurlijk mijn volkstuin waarop ik alle groente verbouw, en natuurlijk de aardappels niet te vergeten.

Met dat stukje grond draag je ook bij aan biodiversiteit en versproducten een win-win situatie.

Naast mijn Hobby’s heb ik ook jaren als vrijwilliger samen met mijn vrouw Corrie Dorpshuis de Koeldert wekelijks schoongemaakt en onderhouden.

Maar het allerliefste ga ik met mijn visspullen op pad en vind je mij langs de West Betuwse waterkant.

Als je me ziet zitten langs de waterkant, kom gerust een babbeltje maken.

Wij horen graag wat er speelt bij u als inwoner.

 

Mijn zoon was al stemmer vanaf het ontstaan van de partij ruim 16 jaar geleden, toen ik ooit met een paar vragen worstelde en hij me hielp samen met LLB was ik om.

Hij vroeg mij ook aan te sluiten bij de club, en een luisterend oor voor de kern Haaften te worden.

Dat heb ik destijds gedaan en ik heb een aantal jaren de eer om de Lijstduwer van Leefbaar Lokaal Belang te zijn.

 

Samen met LLB en mijn zoon hebben we na een lange strijd en politieke volharding het voor elkaar gekregen dat de begraafplaatsen in onze gemeente zijn aangepakt.

Dat is gelukt omdat LLB en de betrokken burgers er de schouders onder zetten, opgeven is geen optie.

De begraafplaats Haaften is een prachtig opgeknapte rustplaats geworden, waar iedereen kan komen om te gedenken en herdenken.

LLB pakt wel vergeten problemen aan waar anderen hun neus voor ophalen.

Ik ben trots deel uit te maken van deze prachtige club.

 

#Elkeburgertelt niet verbloemen maar benoemen want alleen samen maken we het verschil.