Nieuws

Wethouder Jacoline Hartman: "zo jammer dat ik moet stoppen"

INTERVIEW - Ze is de enige wethouder die niet terugkeert in het nieuwe college van West Betuwe. Jacoline Hartman vertrekt omdat haar partij Leefbaar Lokaal Belang uit de coalitie is gezet .


[Klik op de knop om verder te lezen]

Speech LLB Coalitieakkoord 2020/2022

Fractievoorzitter Petra van Kuilenburg:
Vijf partijen zijn er in betrekkelijk korte tijd in geslaagd een college te vormen dat tot 2022 onder het motto Samen verder bouwen onze gemeente gaat besturen.
LLB wenst Dorpsbelangen, SGP, ChristenUnie, VVD en PvdA veel wijsheid en sterkte toe om de rit tot de nieuwe verkiezingen uit te zitten.
Een nieuw college werd noodzakelijk nadat Dorpsbelangen, SGP en de ChristenUnie onze fractie uit het college stootte. Daar werd uiteraard een raadsdebat aan gewijd en leidde tot de val van het gehele college omdat Dorpsbelangen, SGP en ChristenUnie.............


[Klik op de knop om verder te lezen]

Wonen naar behoefte

Informatie Nota

aanpak en proces Woonvisie West Betuwe
Stand van zaken met betrekking tot het opstellen van de woonvisie West Betuwe en leidende principes.
We begrepen dat er geen ruimte is in de raadsagenda om meerdere bijeenkomsten met uw raad over dit onderwerp in te plannen. We informeren u daarom via deze informatienota over de stand van zaken met betrekking tot de woonvisie . De hier gepresenteerde zaken zijn nog niet vastgesteld. Definitieve uitwerking en verdieping volgt na consultatie van uw gemeenteraad in het najaar en verdere gesprekken met inwoners, bedrijven en organisaties.....


[Klik op de knop om verder te lezen]

Bijlage: Wonen naar behoefte

Bijlagen

aanpak en proces Woonvisie West Betuwe
Stand van zaken met betrekking tot het opstellen van de woonvisie West Betuwe en leidende principes.


[Klik op de knop om de bijlage van de informatie nota "wonen naar behoefte" in te zien]

Opening Jeugdbaan GTLC 

Wethouder Jacoline Hartman heeft vandaag de nieuwe jeugdbaan geopend bij tennisvereniging
GLTC Geldermalsen[voor foto's klik op de knop hieronder  ]

Raadsvoorstel Rotonde Hellouw 

van de agenda gehaald! 

   

LLB betreurt in hoge mate de gang van zaken rondom de rotonde in Hellouw. 

Het college gaat volledig voorbij aan de wensen van de belanghebbenden die in overgrote mate de oplossing van dit college verwerpen. 
 

Eerder werd in de voormalige gemeente Neerijnen al de belofte gedaan dat er drie opties zouden komen.
  
1-  Een rotonde aan de Korfgraaf 
2 - Een rotonde bij Oudenhof 
3 - Helemaal geen rotonde.
Ook deze toezegging is door.........

[Verder lezen... klik op de knop hieronder  ]

Gun Waardenburg een Treinstation  

De gemeenteraad van West Betuwe weet dat er de komende jaren veel gevraagd wordt van de inwoners van het dorp Waardenburg aan de Waal. En daarom gaan er steeds meer stemmen op om een oud pleidooi van Petra Kuilenburg, weer op te pakken.

Het pleidooi van Kuilenburg, destijds fractievoorzitter van Gemeente Belangen Neerijnen en nu van Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe: ga lobbyen voor een eigen treinstation voor Waardenburg. Zodat de inwoners in ieder geval wat profijt kunnen trekken van de ligging aan de grote vervoersassen die het dorp doorsnijden of omgeven.(Voor het volledige artikel klik op de foto )


Aan alle inwoners van Hellouw en belanghebbende inzake Rotonde 

Beste inwoners van Hellouw,
Afgelopen maandagavond 25 mei is het collegevoorstel inzake Rotonde Hellouw in het Presidium op de agenda gezet.
Het door de gemeente georganiseerde videomoment in de Biskamp Hellouw van 30 mei is in overleg met de Veiligheidsregio de bijeenkomst last minute afgelast i.v.m. de richtlijnen van het RIVM.

De inwoners van Hellouw worden opgeroepen om toch een schriftelijke reactie of een videoboodschap  in te sturen via de griffie.  Dit dient verzonden te worden naar griffie@westbetuwe.nl  (Voor het verdere vervolg en het raadsvoorstel en overige stukken klik op de foto )


Rotonde Hellouw 8 Juni op de Beelvormende agenda   

Op 8 juni staat de rotonde Hellouw op de beeldvormende agenda. De raad hoort graag van inwoners hoe zij hierover denken. Praat je ook mee? Stuur voor 30 mei je schriftelijke of video-reactie in.  
  
(klik op de foto voor meer informatie)


Amendement sluipverkeer Beesd  Tuil en Waardenburg 

Amendement sluipverkeer Beesd - Tuil  - Waardenburg 26 mei 2020
  
(klik op de foto de pdf)


Reactie LLB op de Ontwikkelingen Mirt A2 Deil/Vught

Reactie van LLB op A2 mirtverkenning
voor de raad en wethouder
  
(klik op de foto de pdf)


Ontwikkelingen Mirt A2 Deil/Vught

Reactie Leefbaar lokaal Belang over het besluit A2 Mirtverkenning van het Presidium 8 mei 2020
  
(klik op de foto de pdf)


Reactie oppositie & fractievoorzitter LLB na afloop van de extra ingelaste raadsvergadering


Breuk in de coalitie West Betuwe:
in de uitzending van SRC is er tekst en uitleg gegeven door diverse oppositie partijen en Petra van Kuilenburg van LLB na afloop van de ingelaste raadsvergadering van maandag 18 mei jl.  
waarin er een motie van wantrouwen werd ingediend
 
(klik op de foto het videofragment)


Bredere A2 heeft enorme impact op Waardenburg

Fractievoorzitter Petra van Kuilenburg van Leefbaar Lokaal Belang vreest dat dat zal leiden tot sloop van de walwoningen langs de A2 en wederom verplaatsing van het WNC-sportpark

 (klik op de foto voor het volledige artikel)


Reactie fractie LLB raadsvergadering West Betuwe van maandag 18 mei 2020 

Raadsvergadering 18 mei 2020. Voorzitter, in mijn lange loopbaan als gemeenteraadslid, eerst in Neerijnen en nu in West Betuwe, heb ik veel politieke spelletjes meegemaakt. En zelf was onze fractie misschien ook niet altijd even brandschoon, maar als een waarzegger mij een maand geleden zou hebben verteld dat onze fractie weldra uit het college zou worden gestoten zou ik geantwoord hebben: u bent niet goed wijs. Daarom zijn wij met stomheid geslagen dat SGP, ChristenUnie en Dorpsbelangen zonder LLB verder wil gaan. Niet omdat onze wethouder Jacoline Hartman zou tekortschieten, integendeel haar collega’s menen dat haar functioneren niet in het geding is...…..

 (klik op de foto voor het volledige betoog van de Fractie Leefbaar Lokaal Belang WestBetuwe)


Digitaal in gesprek 20 Mei  over verkeersproblemen Waardenburg en A2 

Waardenburg: De A2 tussen knooppunten Deil en Vught is druk. Daar hebben diverse dorpen in West Betuwe last van. Om de doorstroming van het verkeer te verbeteren, zijn maatregelen nodig op de snelweg en in Waardenburg.
De projectgroep A2 Deil – Vught, provincie Gelderland en de gemeente West Betuwe willen met inwoners in gesprek over de problemen en oplossingen. Dat doen we op 20 mei tussen 19.00 en 21.00 uur. Er is dan een digitale informatiebijeenkomst via Webex. We kijken daarbij naar de situatie van de A2 tussen Deil en Vught en naar de specifieke problemen en oplossingen in Waardenburg en omgeving. We zoomen dan ook in op de onderzoeksresultaten en de voor- en nadelen per mogelijke oplossing. De experts van het project A2 Deil – Vught, provincie Gelderland en de gemeente West Betuwe gaan daarover graag in gesprek

De digitale bijeenkomst is bij te wonen via de applicatie Webex. Op de website www.mirta2deilvught.nl wordt duidelijk uitgelegd hoe dat werkt. Vooraf aanmelden is verplicht. Dat kan tot 20 mei 12.00 uur door een mail te sturen naar waardenburg@regiorivierenland.nl. Kort voor de bijeenkomst wordt via dit e-mailadres alle informatie gedeeld. 

(klik op de foto voor het aanmelden of meer informatie van het Waardenburgs platform)


Persbericht: Leefbaar Lokaal Belang steunt haar wethouder

De fractie van Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe (LLB) heeft met verbijstering kennis genomen van het feit dat de coalitiepartners “SGP, Dorpsbelangen en ChristenUnie” de partij uit de coalitie hebben gezet. Dit gebeurt met instemming van de wethouders.

LLB wethouder Jacoline Hartman zal dan daardoor het veld moeten ruimen.

Volgens de fractie heeft de partij nooit signalen ontvangen dat haar wethouder niet zou functioneren. 

Integendeel, ons bereiken louter positieve signalen.

Wethouder Hartman maakt overigens nog steeds deel uit van het college.

Het is volgens de fractie van Leefbaar Lokaal Belang aan de gemeenteraad om een oordeel te geven over het functioneren van wethouders. 

Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe wacht de reactie van de gemeenteraad af alvorens verdere stappen te ondernemen.

 

Fractie LLB


Digitale raadsvergadering West Betuwe ruw verstoord


Op verzoek van Van Kuilenburg werd de 
raadsvergadering abrupt gestopt. Al snel werd een nieuwe vergadering via Zoom aangemaakt, die wel beveiligd was met een wachtwoord. Daar wilde haar partij niet aan meewerken. 'Onze inwoners zouden ook geïnformeerd worden en mee kunnen praten en vragen stellen. Dat kon op deze manier niet', stelt zij.....

(klik op de foto voor het volledige artikel van omroep Gelderland)


Digitale vergadering Raad West Betuwe Verstoord 

Digitaal vergaderen over het wegenonderhoud en subsidiebeleid, word je digitaal gehackt. Een stem riep deze avond onophoudelijk beledigende woorden en er verschenen obscene tekeningen op het computerscherm.
 Fractieleider Petra van Kuilenburg van LLB wil een verbod op digitale vergaderingen.  "We vergaderen via videodienst Zoom. Die is zo lek als een mandje". De fractie van LLB heeft al weken terug aangegeven dat Zoom onveilig is! We moeten ondanks het Coronavirus gewoon weer in het gemeentehuis vergaderen. Dat doen heel veel andere gemeenten ook.”......

(klik op de foto voor het volledige artikel van De Gelderlander)


Praat mee op 7 mei met de Raad over het onderhoud van de wegen in de Gemeente West Betuwe

De wegen in de gemeente West Betuwe moeten goed onderhouden worden.🚧 Daarvoor wordt het wegenbeheerplan gemaakt. Praat tijdens de digitale beeldvorming op 7 mei met de raad mee over dit onderwerp! Lees hier hoe


(klik op de foto voor de link met deelname aan het digitaal gesprek)

Praat mee op 7 mei over het subsidie beleid van verenigingen en maatschappelijke organisties 

Onze gemeente heeft veel maatschappelijke organisaties en verenigingen. Voor hen is een goed subsidiebeleid belangrijk. De Gemeenteraad West Betuwe gaat hier op 7 mei over in gesprek. Praat je digitaal mee? 


(klik op de foto voor de link met deelname aan het digitaal gesprek)

Bezoek bij de bewoners van Zorglandgoed Bloemfonteijn en het Thomashuis in Varik


Wethouder Jacoline Hartman en team communicatie West Betuwe hebben een bezoekje gebracht bij de bewoners van Zorglandgoed Bloemfonteijn en het Thomashuis in Varik om de medewerkers en bewoners een hart onder de riem te steken en hebben een heerlijk West Betuws fruitsapje en fruitkist 🍎🍐overhandigd met de goede wensen vanuit de gemeente toegewenst, uiteraard op gepaste afstand!(klik op de foto voor informatie over zorglandgoed Bloemfonteijn)

30 verenigingen in West Betuwe hebben groen licht gekregen om buiten te sporten

Kinderen t/m 18 jaar mogen weer buiten sporten. Aan 30 verenigingen in West Betuwe is vandaag groen licht gegeven. Zij kunnen direct van start met hun sportactiviteiten. Zo maken we werk van veilig buiten sporten.


(klik op de foto voor het artikel)

Bestrijding Eikenprocessierups van start in West Betuwe

Wethouder beheer openbare ruimte Jacoline Hartman legt uit hoe dat werkt


(klik op de foto voor voor het artikel)

Partijen bekrachtigen de samenwerking herinrichting Heufterrein Vuren 

VUREN • Eigenaar Klop Beheer, Waterschap Rivierenland, provincie Gelderland en gemeente West Betuwe hebben besloten hun samenwerking voor herinrichting van het Heuffterrein te bekrachtigen. De partijen hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. 


(klik op de foto voor voor het artikel)

Emile Bode Beëdigd als burger commissielid voor Leefbaar Lokaal Belang   

Vanavond is Emile Bode uit Ophemert beëdigd als Burgercommissie lid van Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe, en zal daarmee Ernest Cartigny opvolgen. Wij willen Ernest bedanken voor zijn inzet en zijn blij dat hij op de achtergrond nog actief blijft voor onze partij.

En daarnaast willen we Emile veel succes toewensen in zijn nieuwe rol als Burgercommissie lid. 


(klik op de foto voor voor informatie)

Interview omroep Max magazine met LLB Fractie voorzitter Petra van Kuilenburg  

Veiliger en dichter bij elkaar stelt Petra van Kuilenburg, verderop woont een oudere dame als het sneeuwt veeg ik haar stoepje schoon. In de gesprekken die uw MAX-verslaggever met
de plattelanders voerde, valt vooral op dat ze niet
zozeer kritiek hebben op het leven in de stad, maar
wel op de politieke elite die in de grote welvarende
steden samenklontert en weleens even uitmaakt wat goed voor plattelanders is......

  
(klik op de foto voor het volledige MAX interview)

aangescherpte maatregelen coronavirus  

Het kabinet heeft maandag 23 maart de maatregelen aangescherpt in de aanpak van het corona virus, naast de gestelde hygiëne regels en 1,5 meter afstand is de volgende nieuwe regeling van kracht;
-blijf zoveel mogelijk thuis. ga alleen de deur uit als dit ook echt noodzakelijk is.
- kappers, nagelsalons en schoonheidsspecialisten sluiten tot en met 6 april
- heb je last van verkoudheid, hoesten, keelpijn, of koorts BLIJF DAN THUIS.
- Alle evenementen en bijeenkomsten worden tot 1 Juni afgelast

  
(voor de regels van het kabinet en RIVM klik op de foto

Tekeningen actie voor de Wittenberg Haaften 

Verpleeghuizen mogen geen bezoek meer ontvangen is besloten vanuit het kabinet.

 Om de inwoners van Wittenbergzorg Haaften een hart onder de riem de steken hebben de mensen in Haaften een leuke actie bedacht. Een oproep om kleurplaten en knutselwerkjes van kinderen te verzamelen en uit te delen. En misschien wel een leuke kaart!?

Het zal enorm gewaardeerd worden! Inleveren mag in de blauwe brievenbus buiten bij de wittenberg. (De Wittenberg is ook op de hoogte van deze actie) 

  
(klik voor het facebook bericht op de foto)

update coronavirus West Betuwe 

Corona virus tot zover de berichtgeving in West Betuwe  

(Voor de volledige info klik op de foto)  

Nieuwsbericht Het kontakt sluipverkeer Waardenburg/Tuil/Haaften/Beesd 

Sinds een aantal jaren neemt de overlast van sluipverkeer door de kernen weer toe. Dit wordt veroorzaakt door de stagnerende doorstroming op de rijkswegen A2 en A15.
 
fractievoorzitter Petra van Kuilenburg:
 "De situatie is echt levensbedreigend. Moeten er eerst ongelukken gebeuren? Als we op Rijkswaterstaat moeten wachten duurt het nog zeker tien jaar." 

(Voor het volledige kranten artikel  klik op de foto)  

Beeldvormende voorronde 2 sluipverkeer Waardenburg/Tuil/Haaften/Beesd 

wij vragen uw aandacht voor het bijwonen van de beeldvormende vergadering op dinsdag 10-03-2020
Aanvang : 20.00 uur
Locatie : Gemeentehuis Kuipershof 4, Geldermalsen

Wij maken  ons zorgen over de veiligheid in West Betuwe door het toenemende sluipverkeer wat voor levensbedreigende situaties kan zorgen zoals het hinderen van hulpdiensten die niet kunnen passeren
wij hopen dat u met zijn allen aanwezig bent om onze zorgen te delen

(Voor meer informatie  klik op de foto voor de agenda) 

Motie LLB sluipverkeer Waardenburg/Tuil/Haaften 


LLB vraagt aandacht voor de verkeersveiligheid en een oplossing voor het sluipverkeer tussen Waardenburg/Tuil en Haaften!

 De fractie van LLB zal tijdens de gemeenteraad van 3 maart 2020 een motie hierover indienen. 

 

(Voor meer informatie  klik op de foto voor het volledige motie pdf)

Leefbaar Lokaal Belang wil gemeentenieuws in dorpshuizen ophangen na klachtenregen over bezorging weekblad


GELDERMALSEN - Er zijn zo veel klachten over de slechte bezorging van Weekblad West Betuwe dat Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe (LLBWB) de officiële gemeentepublicaties ook wil laten ophangen in de dorpshuizen van in ieder geval Asperen, Hellouw, Beesd, Opijnen en Meteren.


(klik op de foto voor het volledige artikel van de Gelderlander)

"Schoolsluiting Est onbespreekbaar"

Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe springt in de bres om de eventuele sluiting van de openbare basisschool in Est te voorkomen.

 Het schoolbestuur van Fluvium wil de school al volgend jaar sluiten

Volgens LLB is behoud van een school in een kleine kern van onvoorstelbaar groot belang.

,,Als een  school uit een dorp wordt opgeheven, snijd je diep in het hart van de gemeenschap. Dan doe je het dorp op slot. Zeker is deze tijd dat kleine dorpen steeds minder andere voorzieningen zoals winkels hebben.”

 Leefbaar Lokaal Belang ziet tal van mogelijkheden om de school weer  gezond te maken. 


(klik op de foto voor het volledige verhaal pdf)

"Initiatief raadsvoorstel publicatie van bekendmakingen gemeente nieuws"

Nu de bezorging van het Weekblad West Betuwe in de gemeente West Betuwe
nog steeds onregelmatig is en de directie van het Weekblad er kennelijk niet in
slaagt om dit te veranderen, stelt de fractie van Leefbaar Lokaal Belang concrete
maatregelen voor om tot bredere en betere verspreiding van de publicatie van het
gemeentenieuws te komen en daarmee de ter inzage gelegde
bestemmingsplannen, (omgevings-) vergunningen.

 (klik op de foto voor het volledige dossier pdf)

"Carnaval in de Toevershof Varik"

Feest in Varik. Wethouder Jacoline Hartman overhandigd de sleutel aan de prins en het feest kan beginnen 🎉 #Carnaval #Toevershof

(klik op de foto voor het facebook artikel)

"Kernenergie krijgt de wind in de rug"

Ronald Plassterk op twitter: Het was eigenlijk niet eens zo moeilijk om het taboe hier van af te halen. Eerst Borssele maar eens langer open houden, stroom zonder CO2 uitstoot. Dan nog eens kritisch kijken naar kosten en baten van enorme investering van publieke ruimte en geld in windmolens.

(klik op de foto voor het volledige artikel)

"Gelredag in kasteel Neerijnen"

Een bijzondere Gelre-dag! Het prachtige kasteel Neerijnen is nog één keer vrij toegankelijk voor iedereen die een keer binnen wil kijken. Vroeger was dit rijksmonument een gemeentehuis, maar nu staat het te huur. #WestBetuwe #Neerijnen #Gelredag 

(klik op de foto voor het twitter artikel)

"Rivierenland klaar met agressieve aanpak AVRI"

De handelswijze van afvalinzamelaar Avri komt inwoners van Rivierenland de neus uit. De boetes en kliko controles resulteren nu in een petitie en de oprichting van een burgerbeweging. "Ze stonden met de boete op het raam te bonken" 

(klik op de foto voor het volledige artikel)

"Kennismaking"

De gebiedsmakelaars en de raad West Betuwe maken kennis met elkaar. Wat houdt het werk van de gebiedsmakelaars in en hoe kan de raad hen daarbij helpen? Een interessante avond met open gesprekken 

(klik op de foto voor het volledige artikel)

"We zijn teleurgesteld"

zegt wethouder Jacoline Hartman. Maar voor er actie wordt ondernomen, bijvoorbeeld via de Raad van State gaat de gemeente eerst de onderzoeken bestuderen. Hartman doelt op het onderzoek naar alternatieve locaties. #Radartoren #Herwijnen 
 
(klik op de foto voor het volledige artikel)

Samenloop voor Hoop 12 en 13 Juni voormalig Gemeentehuis Neerijnen

LLB West Betuwe loopt ook weer mee, sluit u ook aan? samen kunnen we deze ziekte verslaan. "Hoop Doet Leven" 

(klik op de foto voor het volledige artikel)

Mogelijke start nieuwbouw 

En dan verschijnt deze week toch het bericht waar Est en andere kleine dorpen lang op hebben gewacht: Ontwerpbestemmingplan "Herontwikkelingsplan Est - Tuil - Haaften - Heesselt" ter inzage. Waarmee de mogelijke start van de bouw van nieuwe woningen in Est steeds dichterbij komt. 

(klik op de foto voor het officiële document)

Voor een veilige fietskruising N327 Boutensteinseweg Rumpt

1.576 ondertekeningen
Met deze petitie vragen wij de provincie Gelderland en gemeente West Betuwe met klem per direct een tijdelijke stoplichtinstallatie te plaatsen in afwachting van een structurele oplossing voor deze gevaarlijke oversteekplaats. Op 15 januari vond weer (!) een ingrijpend ongeval plaats op deze kruising.

(klik op de foto voor de petitie)

#Elkeburgertelt

Het vertrouwd geluid in een nieuwe gemeente

www.leefbaarlokaalbelang.nl